Dokumenty do pobrania

1. TARYFA EHN S.A. 2019

    ZMIANA TARYFY 2019

2. CENNIK STANDARDOWY EHN S.A. 2019

3. CENNIK USŁUG POZATARYFOWYCH EHN S.A. 2019

4. OWS EHN S.A. 2018

5. EHN S.A. – OSDn – DOKUMENTY

– Obowiązek informacyjny operatorów systemów elektroenergetycznych przesyłowe i dystrybucyjne.

– Wskaźniki czasu trwania przerw 2015.

– Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu wyższym niż 1kV.

– EHN instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucji cz.1.

– EHN instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucji cz.2.

– EHN instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucji cz.3.

– EHN instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucji cz.4.

6. KARTA AKTUALIZACJI NR 2/2019 INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ.

7. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UWAG DO PROJEKTU KARTA AKTUALIZACJI NR. 2/2019 INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCJI. 

8. KOMUNIKAT W SPRAWIE PROCESU KONSULTACJI PROJEKTU KARTA AKTUALIZACJI NR. 2/2019 IRiESD.

9. WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW GUD.

10. KOMUNIKAT W SPRAWIE PROCESU KONSULTACJI PROJEKTU – Karty Aktualizacji 1/2020 IRiESD

11. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

12. CENNIK STANDARDOWY 2022

13. Cennik Standardowy EHN S.A ważny od 12/09/2022

14. Cennik standardowy EHN S.A. ważny od 01/01/2023

MAGAZYNY ENERGII:

1.Wzór Rejestru Magazynów Energii Elektrycznej Oraz Format Danych Zamieszczanych W Rejestrze Magazynów Energii Elektrycznej

2.Wzór Informacji O Której Mowa W Art. 43G Ust. 5 Ustawy Z Dnia 10 Kwietnia 1997 R. – Prawo Energetyczne, Oraz Jej Aktualizacji