OSDn – EHN S.A.

DOKUMENTY:

– Obowiązek informacyjny operatorów systemów elektroenergetycznych przesyłowe i dystrybucyjne.

– Wskaźniki czasu trwania przerw 2015.

– Wskaźniki czasu trwania przerw 2020.

– Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu wyższym niż 1kV.

– EHN instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucji cz.1.

– EHN instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucji cz.2.

– EHN instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucji cz.3.

– EHN instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucji cz.4.

– KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2018 Istrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

– KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2019 Istrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

– KARTA AKTUALIZACJI nr 2/2019 Istrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

– KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

– Raport OSD z konultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 1/2018

– Raport OSD z konultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 1/2019

– Raport OSD z konultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 2/2019

– Obowiązki informacyjne OSDn

– Komunikat w sprawie procesu konsultacji

– Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu
znamionowym wyższym niż 1kV – I kwartał 2021

– Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej –  I kwartał 2021

– Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu
znamionowym wyższym niż 1kV – II kwartał 2021

– Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej – II kwartał 2021

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym
wyższym niż 1 kV  – III kw 2021

– Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej – III kwartał 2021

– Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej

o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV  – IV kw 2021

– Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej – IV kwartał 2021

– Obowiązki Informacyjne 2022

– Wskaźniki czasu trwania przerw 2021

Informacje o środkach poprawy efektywności 2021

– Średnie zużycie wg grup przyłączeniowych za 2021

– Struktura paliw 2021

– Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym
wyższym niż 1 kV; I kwartał 2022

–  Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej; I kwartał 2022 r

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym
wyższym niż 1 kV; II kwartał 2022

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej; II kwartał 2022 r

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym
wyższym niż 1 kV; III kwartał 2022

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej; III kwartał 2022 r

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym
wyższym niż 1 kV; IV kwartał 2022

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej; IV kwartał 2022 r

Wskaźniki czasu trwania przerw 2022 r.

Informacje o środkach poprawy efektywności 2022 r.

Struktura paliw 2022 r.

Średnie zużycie wg grup przyłączeniowych za 2022 r.

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej; I kwartał 2023 r

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym
wyższym niż 1 kV;I kwartał 2023

-Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej; II kwartał 2023 r

-Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym
wyższym niż 1 kV; II kwartał 2023