Historia EHN S.A.

 

EHN S.A. to spółka której początki sięgają roku 1947.  Od 2005 roku EHN S.A. rozwinęła współpracę z takimi firmami jak Raben, DPD, EUROCASH, VALEO, itp. Obecnie Spółka posiada łącznie ok. 30 tys m2. pod dachami oraz wolne nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni ponad 20 ha.

 

 

 

 

 

EHN S.A zajmuję się także handlem i dystrybucją energii elektrycznej, która realizowana jest na podstawie uzyskanych przez spółkę koncesji.  EHN S.A. pełni rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz produkuje energię elektryczną we własnej elektrowni fotowoltaicznej, która na chwilę obecną jest największą elektrownią dachową w Polsce (o mocy 476kWp).

 

 

Do w/w rodzajów działalności spółki jako głównych w chwili obecnej zalicza się również budownictwo obiektów komercyjnych. Ostatnio Spółka wybudowała na zlecenie zewnętrznego inwestora trzy fabryki o łącznej pow. ponad 9.000 m2.

 

EHN S.A w krótkim czasie jest w stanie wybudować obiekty magazynowo – produkcyjne  spełniające oczekiwania inwestora.  Posiada w swoim majątku niezabudowane grunty na których w najbliższym czasie mają zostać wybudowane nowe obiekty o taki właśnie charakterze, dopasowane do potrzeb przyszłych dzierżawców. Wszystkie z ostatnio budowanych obiektów były wyposażane w dachowe elektrownie fotowoltaiczne oraz pompy ciepła co w znacz-ący sposób zmniejsza koszty ich eksploatacji.

 

Obecnie priorytetową sprawą dla spółki stało się utworzenie w Studzienicach k/Pszczyny Strefy Innowacyjnych Technologii. Dobra lokalizacja czyni ten teren atrakcyjnym inwestycyjnie, dlatego Spółka zdecydowała się na budowę hal, o łącznej powierzchni ok. 70.000m2 .