Dokumenty do pobrania

1. TARYFA EHN S.A. 2018

    ZMIANA TARYFY 2019

2. CENNIK STANDARDOWY EHN S.A. 2019

3. CENNIK USŁUG POZATARYFOWYCH EHN S.A. 2019

4. OWS EHN S.A. 2018

5. EHN S.A. – OSDn – DOKUMENTY

– Obowiązek informacyjny operatorów systemów elektroenergetycznych przesyłowe i dystrybucyjne.

– Wskaźniki czasu trwania przerw 2015.

– Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu wyższym niż 1kV.

– EHN instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucji cz.1.

– EHN instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucji cz.2.

– EHN instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucji cz.3.

– EHN instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucji cz.4.

6. KARTA AKTUALIZACJI NR 1/2018 INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ.

7. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UWAG DO PROJEKTU KARTA AKTUALIZACJI NR. 1/2018 INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCJI. 

8. KOMUNIKAT W SPRAWIE PROCESU KONSULTACJI PROJEKTU KARTA AKTUALIZACJI NR. 1/2018 IRiESD.

9. WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW GUD.